VÁŠ SENÁTOR PRO NÁŠ KRAJ

Ing. Tomáš Rada

Zeptejte se

O MNĚ

Moto: „Lidé spolu musí mluvit, mají-li se domluvit.“

Starosta Rokycan
Jsem Tomáš Rada. Zastávám názor, že je třeba vyjadřovat veřejně své názory, nenadávat, ale snažit se konstruktivně řešit problémy. V roce 2010 jsem s několika podobně smýšlejícími Rokyčáky sestavil kandidátku do komunálních voleb v Rokycanech. Hned při prvním pokusu se Rokycanští patrioti dostali do zastupitelstva a do městské rady. V dalších volbách jsme ještě posílili a v letech 2014-2022 jsem zastával funkci místostarosty města. Po vítězství v posledních volbách v roce 2022 jsem byl zvolen starostou Rokycan. Jsem rád, že máme tak silnou důvěru obyvatel a můžeme realizovat naše vize, s kterými se voliči ztotožnili. Za dva roky se nám povedlo změnit už mnohé.
Konzervativní neznamená ustrnulý
Jsem Rak, někdy možná i zpátečník. Mám rád historii a čerpám z ní poučení. Domnívám se, že konzervativní hodnoty, jako jsou rodina, úcta k lidem, pomoc slabším, mezigenerační soudržnost, zdravý patriotismus nebo pokora ke krajině, v níž žijeme, nejsou překonané. Ve svém věku nepodléhám módním trendům, nejsem manipulovatelný a mám jasně nastavené životní priority. Jsem přesvědčen, že mou velkou devizou je komunikativnost a nacházení kompromisu. Nebráním se novotám a rád je využívám ve svém životě. Vychovávám doma 2 teenagery, denně se střetávám s jejich virtuálními světy. Chápu, že dnešní mladí jsou v mnohém jiní, ale domnívám se, že i oni jednou pochopí, že tradiční hodnoty jsou v životě velmi důležité. Ač jsem konzervativní, neřeším problémy s výhledem na jedno volební období, ale s vizí do budoucna. Dobře si uvědomuji, že mnohé z toho, co dnes připravujeme či rozhodujeme, ovlivní budoucnost našich dětí.
Pohyb je život
Žijeme hekticky, je třeba se zastavit a naslouchat sami sobě. Nejraději relaxuji při dlouhých procházkách se svým psem. Snažím se udržovat v kondici pravidelným cvičením, jsem celoživotním vyznavačem saunování. Kandidatura za hnutí Pro náš kraj je pro mě závazkem prosazovat zdravý a harmonický rozvoj v senátním obvodě, a to nejen podporou sportu a kultury.
Jsem připraven naslouchat
Post senátora chápu především jako člena sboru, který má být pojistkou demokracie. Senátor má být svébytný, má především reflektovat názory občanů ve svém obvodu a nebýt ve vleku stranických sekretariátů. Dále je pro mě důležitý senátní obvod Rokycansko více zviditelnit a pomáhat tam, kde je to potřeba. Otevírat dveře, budovat mosty.
Zkušenosti
Domnívám se, že jsem za svůj život nasbíral řadu zkušeností a chci přispět k tomu, abych je mohl zúročit. Po absolvování gymnázia v Rokycanech jsem z politických důvodů neměl velkou možnost volby dalšího studia na vysoké škole, a tak jsem vystudoval strojírenství a ekonomii v Liberci. Po základní vojenské službě, kde jsem byl technikem nadzvukových letadel, jsem nastoupil do strojírenského podniku Kovosvit Holoubkov. Na začátku 90. let jsem dostal nabídku pracovat na vznikajícím Okresním úřadu Rokycany, nejprve na živnostenském referátu, kde jsem zaváděl výpočetní techniku. Později jsem se stal vedoucím kanceláře přednosty. Ze svého předchozího zaměstnání na „okrese“ a později na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových znám veřejnou správu, ale také problémy obcí svého senátního volebního obvodu.

PROČ

Moto: „Demokracie je diskuze. I o věcech, které se nám nelíbí“

Protože z pozice starosty mohu měnit věci jen v Rokycanech. Uvědomuju si ale, že je potřeba pomáhat více našemu regionu a jeho obyvatelům, aby jejich hlas byl slyšet i v Praze. Chci přenášet zkušenosti z komunální politiky do té celostátní a být zárukou kontinuity vývoje společnosti na úkor mnohdy neuvážených či nekoncepčních řešení. Jako starosta se musím denně vypořádávat s novými zákony, které lze někdy jen těžko uvádět do praxe. I to je jeden z úkolů senátora, upozorňovat, dávat pozměňovací návrhy, nastavovat zrcadlo.“

„Protože jsem tu doma. Senátní okrsek 8 – Rokycany je podle zákona č. 247/1995 Sb. je celý okres Rokycany, celý okres Plzeň-sever, západní část okresu Beroun, ohraničená obcemi Broumy, Kublov, Březová, Bzová, Drozdov, Záluží, Osek, Hvozdec, Chaloupky, Malá Víska, Zaječov, Olešná, severovýchodní část okresu Plzeň-město, tvořená obcemi Chrást, Dýšina, Kyšice “

KONTAKT

Náhled mapy